Obsah

Únětice

V katastru obce bývaly tři kříže. Do současnosti se dochoval jen „modrý“ kříž na rozcestí cesty k místní části obce „ u Skály“ a cesty vedoucí na Chocenický Újezd. Dle zápisu v kronice byl nejprve postaven v tomto místě tj. na pozemku patřící k čp.14 dřevěný kříž.V roce 1873 vystavěli po rozpadu tohoto dřevěného kříže modrý zděný kříž majitelé čp.15  Martin a Kateřina Červených, kteří byli příbuzní s majiteli pozemku patřící k čp.14. Důvod, proč byl kříž modrý, není z dostupných pramenů znám. Zjistili jsme, že v době výstavby křížku se jako ochrana před povětrnostními vlivy používaly různé druhy olejů, zejména lněný a do nich se někdy přidávaly barviva. Zde zřejmě došlo k ošetření křížku olejem s přídavkem modrého pigmentu a tak vznikl název „Modrý křížek“. Tento způsob ochrany kamenických výrobků s přidáním barvy se přestal v období mezi světovými válkami používat a od té doby se používá  jen ochrana oleji a jinými prostředky tak aby zůstala zachována původní struktura a barva použitého materiálu.

Postup: očištění těla od barvy, tmelení kamene, pozlacení sošky Ježíše Krista, závěrečná impregnace kamene, zhotovení betonového základu, stavba suché zídky a úprava okolí

Dobrovolná práce v okolí božích muk spočívala v úpravě terénu a udržování míst sečením trávy, proběhl i sběr a dovoz kamene pro stavbu suché zídky.

 

Pomník obětem 1. sv. války

Pomník obětem 1. sv. války se nachází v parčíku v centrální části obce vpravo od silnice na Řenče u č. p. 20. Občané Únětic chtěli uctít památku padlým spoluobčanům ve světové válce. Původně měla být jen odhalena pamětní deska na kapli, ale později se objevil podnět od tehdejšího starosty sboru dobrovolných hasičů na výstavbu pomníku v místech, kde se nachází dodnes. Pomník byl postaven členy sboru dobrovolných hasičů v roce 1933 pod vedením p. Jana Mráze č. p. 21 a p. Jana Rota č. p. 4. Pomník stál včetně podobenek padlých 1058 kč. Na výstavbu pomníku přispěli p. Josef Červený č. p. 35 – 100 kč, p. Josef Uzel č. p. 37 - 100kč, p. Jan Hraběta č. p. 20 - 100kč a p. Marie Hajšmanová č. p. 26 - 100kč. Zbytek doplatili členové sboru dobrovolných hasičů. Pomník byl zhotoven p. Krausem z Blovic. Slavnostní odhalení pomníku proběhlo dne 21. 5. 1933.

Postup: odstranění původního pomníku z materiálu terraco, který se vlivem povětrnostních podmínek rozpadl, odstranění betonového krytu podstavce pomníku, výroba těla a krytu podstavce pomníku ze žuly, obnovení písma a podobenek padlých, spárování podstavce pomníku.

 

Stránka

  • 1

Únětice - boží muka, původní stav

Únětice - boží muka, původní stav

Únětice - boží muka, průběh obnovy

Únětice - boží muka, průběh obnovy

Únětice - boží muka, dobrovolná práce

Únětice - boží muka, dobrovolná práce

Únětice - boží muka, po obnově

Únětice - boží muka, po obnově

Únětice - boží muka, po obnově

Únětice - boží muka, po obnově

Únětice - pomník, původní stav

Únětice - pomník, původní stav

Únětice - pomník, po obnově

Únětice - pomník, po obnově


Stránka

  • 1