Navigace

Obsah

Mikroregion Úslava se od listopadu 2013 zapojil do projektu:

Podpora meziobecní spolupráce

reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

logo 


Cílem Projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí, a to především v oblastech jejich samostatné působnosti.
Předškolní výchova a základní školství, zajištění sociálních služeb nebo odpadové hospodářství se dotýkají všech obcí, jelikož jde o základní veřejné služby pro občany měst a obcí. V jiných zemích spolupráce probíhá úspěšně, proč se o to nepokusit i u nás? Chceme navázat na předchozí zkušenosti a zúročit snahy, které probíhají s menší či větší intenzitou již od počátku 90. let a vyústily již v řadu příkladů dobré praxe. 

 

 


 

Realizační tým uspořádal setkání k tématům projektu Podpora meziobecní spolupráce.

Setkání proběhla v  zasedací místnosti města Blovice, Masarykovo nám.
143, Blovice
 
V úterý dne 15. 4. 2014 od 16:00 h  pro oblasti školství a sociální služby
a ve čtvrtek dne 17. 4. 2014 od 16:00 h pro oblast odpadového hospodářství

 

aktualita ze dne 20.4.2014

Projekt Podpora meziobecní spolupráce probíhá v devatenácti obcích spádového území ORP Blovice, z čehož čtrnáct obcí jsou členy Mikroregionu Úslava a čtyři obce Mikroregionu Nepomucko.

Ke vzájemné kvalitní meziobecní spolupráci je nezbytné mít kvalitní informace. Proto v území navštěvujeme obce, kde formou rozhovorů se starosty zjišťujeme informace potřebné pro analytické dokumenty. A hovoříme nejen se starosty, ale i se zástupci škol, školek a dalších školských zařízení (např. Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola) a také s provozovateli sociálních zařízení.

Aby získané informace byly co nejvíce úplné a jednoznačné, uskutečnili jsme ve dnech   15. 4. 2014 a 17. 4. 2014 v Blovicích tři setkání, která jsme nazvali jednáními pracovních skupin pro oblasti ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY a ODPADY. Obsahem setkání bylo vytvoření SWOT analýz pro dané oblasti a navíc zjištění návrhů možných společných projektů.

Lenka Šrámková,

koordinátor projektu PODPORA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE pro ORP Blovice

 

 setkánísetkánísetkánísetkánísetkánísetkánísetkánísetkání


 

aktualita ze dne 14.6.2014

První oficiální setkání představitelů obcí ORP Blovice k projektu podpora mezobecní spolupráce

     V listopadu loňského roku jsme se zapojili do  projektu podpora meziobecní spolupráce. V první etapě jsme se věnovali sběru dat, což spočívalo v získávání statistických údajů, další informace jsme získali z rozhovorů se starosty, zástupci školství a poskytovatelů služeb. Do konce května 2014 jsme zpracovali analýzy řešených tématických oblastí a navrhli několik variant řešení u problémů a potřeb v území zjištěných analýzami.

To bylo podmínkou   pro uskutečnění prvního oficiálního setkání představitelů obcí, které se konalo  12. 6. 2014  v Blovicích.

     Setkání se zúčastnilo dvanáct  zástupců z devatenácti obcí ORP Blovice: Blovice, Borovno, Drahkov, Chlum, Jarov, Milínov, Spálené Poříčí, Seč, Střížovice, Zdemyslice, Žákava a Ždírec. Dále přišli i zástupci ze sousedního ORP Nepomuk a z Nezvěstic. Přítomné jsme podrobně informovali o postupu projektu, o tom, co je již hotovo a jak bude projekt probíhat dále. Byly představeny nástiny  možných řešení k jednotlivým  tématickým oblastem.

     Nejdůležitější součástí tohoto jednání bylo zvolení 4. tématu, kterým se dále budeme v rámci projektu zabývat. Dvě nejvíce žádaná témata byla cestovní ruch a společné nákupy. V hlasování bylo s převahou zvoleno téma cestovní ruch, ke kterému bude v nejbližších týdnech zpracována analýza, stejně jako byla připravena k závazným tématům  školství, sociální služby a odpadové hospodářství. Vše bude později zapracováno do souhrnného dokumentu území. Na dalším plánovaném oficiálním setkání představitelů obcí v dubnu 2015 bude tento dokument představen již ve své finální podobě.

pozvánkasetkánísetkánísetkání

setkánísetkánísetkání