Obsah

Střížovice

Pomník Střížovice

Pomník obětem 1. sv. války stojí pod lípami v centru obce. Na tomto pomníku jsou zachycena jména a podobizny těch, kteří hrdinsky zahynuli v letech 1914 -1918.

Povrch pomníku a sochy lva bylo třeba očistit a naimpregnovat, poškozené a chybějící části sochy pomníku (ocas a křídla) bylo nutné doplnit a opravit.

Postup: očištění kamene a sochy lva, obnova nápisu, vymodelování ocasu a křídel sochy, impregnace kamene

Střížovice-boží muka pode vsí

U „Šlákojc pole“ směrem ze Střížovic do Chouzov stojí od roku 1828 boží muka.

Postup: Očištění žulového těla, renovace kříže, závěrečná impregnace kamene, položení kamenné dlažby

 

Střížovice u dvou kaštanů

Od roku 1840 stojí na kraji obce směrem ze Střížovic na Netunice boží muka. Vedle božích muk rostou dva kaštany.

Postup: Přebroušení a dotmelení pískovcového těla, umístění kříže se soškou Ježíše Krista, impregnace kamene, položení kamenné dlažby

 

Střížovice-boží muka v polích u Doubku

V roce 1899 byla v polích na místě zvaném „u Doubku“ postavena boží muka, která oznamovala neštěstí, kdy byla bleskem usmrcena Marie Marášková.

Postup: Očištění těla, oprava hlavice, renovace kříže, impregnace kamene, položení kamenné dlažby

Dobrovolná práce v okolí božích muk spočívala ve vyřezání křovin a náletové zeleně, úpravě terénu a udržování míst sečením trávy.

Stránka

  • 1

Střížovice - pomník, původní stav

Střížovice - pomník, původní stav

Střížovice - pomník, původní stav

Střížovice - pomník, původní stav

Střížovice - pomník, původní stav

Střížovice - pomník, původní stav

Střížovice - pomník, po obnově

Střížovice - pomník, po obnově

Střížovice - pomník, stav po obnově

Střížovice - pomník, stav po obnově

Střížovice - pomník, po obnově

Střížovice - pomník, po obnově

Střížovice - boží muka při cestě do Chouzov, původní stav

Střížovice - boží muka při cestě do Chouzov, původní stav

Střížovice - boží muka při cestě do Chouzov, po obnově

Střížovice - boží muka při cestě do Chouzov, po obnově

Střížovice - boží muka při cestě do Chouzov, dobrovolná práce

Střížovice - boží muka při cestě do Chouzov, dobrovolná práce

Střížovice - boží muka u dvou kaštanů - původní stav

Střížovice - boží muka u dvou kaštanů - původní stav

Střížovice - boží muka v polích, před obnovou

Střížovice - boží muka v polích, před obnovou

Střížovice - boží muka v polích, po obnově

Střížovice - boží muka v polích, po obnově


Stránka

  • 1