Obsah

Seč

Pomník Seč

Pomník stával ve středu návsi pod lípami. V 70. letech při úpravě centra obce byl přesunut na okraj návsi. Tento pomník odráží tři velmi významné historické mezníky. Jedná se o Pomník svobody připomínající vznik Československé republiky 28. října 1918, Pomník padlým hrdinům v I. světové válce a Pomník umučených a popravených v období II. světové války. Na tomto pomníku jsou zachycena jména a podobizny těch, kteří hrdinsky zahynuli v letech 1914 -1918 a pak v letech 1939 - 1945.  Sousoší Vojín a lev bylo natolik ve špatném stavu, že bylo nutné vytvořit jeho repliku.

Postup: vytvoření repliky sousoší Vojín a lev z pískovce

Vyzvednutí sousoší z pomníku a osazení nové repliky zpět pomocí techniky (hydraulické ruky) bylo provedeno dobrovolnou prací.

Stránka

  • 1

Seč - pomník, původní stav

Seč - pomník, původní stav

Seč - pomník, původní stav

Seč - pomník, původní stav

Seč - pomník, průběh prací

Seč - pomník, průběh prací

Seč - sousoší, práce na replice

Seč - sousoší, práce na replice

Seč - sousoší, usazení na místo

Seč - sousoší, usazení na místo

Seč - pomník s replikou sousoší

Seč - pomník s replikou sousoší


Stránka

  • 1