Obsah

Boží muka Chocenická Lhota

Na okraji lesního katastru „Brůdek“, nad Chocenickou Lhotou směrem k Seči, stojí od 60. let minulého století boží muka s letopočtem 1848. Tato boží muka původně stávala cca 200 m níže při hlavní silnici I/20 Plzeň – Nepomuk, kde se odbočovalo po již neexistující cestě do Chocenického Újezda. Důvodem dnešního umístění bylo, že v 60. letech byly prováděny rozsáhlé stavební práce na silnice I/20  a boží muka překážela této rekonstrukci silnice.

K opravě těchto Božích muk jsme přistoupili na základě jejich dost špatného stavu a byly prakticky neviditelné v zarostlém porostu náletových dřevin.

Postup: očištění žulového těla, opravení hlavice a kříže, závěrečná impregnace kamene

 V okolí byly dobrovolnou prací vyřezané náletové dřeviny a vykopané kořeny. Terén kolem božích muk byl urovnán a zakryt foliovou plachtou a na ni byl položen drobný kámen (kačírek). 

Stránka

  • 1

Chocenická Lhota - původní stav

Chocenická Lhota - původní stav

práce na obnově

práce na obnově

Chocenická Lhota - po obnově

Chocenická Lhota - po obnově

Chocenická Lhota - po obnově

Chocenická Lhota - po obnově


Stránka

  • 1