Obsah

Boží muka stojí v centru návsi obce Chlum. Pravděpodobně pocházejí ze stejné doby jako vedle stojící kaplička Krista Krále, tedy  kolem roku 1823. Žulové tělo je tvořeno třemi postupně ustupujícími kvádry s vrcholovou ozdobnou hlavicí, zakončenou kovovým křížem s tělem Ježíše Krista. Před nimi se nachází kamenné klekadlo z kamenného monolitu. Samotná stavba je na podstavci, ohraničeném kamennou zídkou.

Postup: očištění těla, oprava kamenné hlavy, oprava a renovace kříže, impregnace kamene, odstranění zeminy a úprava okolí

Stránka

  • 1

Chlum - původní stav

Chlum - původní stav

Chlum - po obnově

Chlum - po obnově

Chlum - po obnově

Chlum - po obnově


Stránka

  • 1